Uploaded by

Gasztrovaszkuláris párnával ellátott platyhelmintek. BEVEZETÉS AZ ÁLLATTANBA - PDF Free Download

Az ember szerepe az evolúció folyamatában A modern emberi populációk evolúciója Az ember hatása más élőlényekre Evolúció a fogságban tartott állatoknál Ellenőrző kérdések a Válogatott irodalom Az ábrák listája 1.

A sejthártya felépítése, a sejtek kapcsolódási formái és a sejt belső vázrendszerének alkotói. Elektromos potenciálváltozások az idegsejt plazmamembránján, valamint az ingerület terjedésének és átadásának folyamata. Az állati sejtet felépítő néhány sejtorganellum. A: a csilló és az ostor felépítésének és működésének vázlata. B: a spermium és C: az ostoros egysejtű ostorának csapásai, D: egy csilló működése.

BEVEZETÉS AZ ÁLLATTANBA

AD ábrarészen a számok a csilló csapássorozatának egymás utáni fázisait jelzik 1—3: erőteljes csapás, 4—6: a csilló helyzetének visszaállítása. A vázizomzatot alkotó harántcsíkolt izomrost felépítése és a miofibrillumok működésének 1—4 alapelve a folyamat magyarázata a szövegben található.

A: anizotróp csík, ak: aktinfilamentum, am: aktinmonomer, Ca: kalcium ion, fi: miofibrillum, H: H-sáv, I: izotróp csík, ih: izomrost hártyája, ik: ideg-izom kapcsolat, gasztrovaszkuláris párnával ellátott platyhelmintek longitudinális tubulus, M: M-vonal, mf.

A: a szívizomsejt felépítésének részlete, valamint B: a két sejt találkozásának térbeli képe az Eberth- féle vonalban. A: helikális izomsejt, B: egy kiemelt részlet térbeli felépítése.

Az állati sejt mitózisának folyamata.

Купол из плексигласа имел ячеистую структуру - защитную паутину, способную выдержать взрыв силой в две мегатонны. Солнечные лучи, проходя сквозь этот экран, покрывали стены нежным кружевным узором.

AN: anafázis, cc: citocentrum, cm: centroméra, ek: egy kromatidás, kevéssé kondenzálódott kromoszóma, et: egy kromatidás, pólus felé húzódó kromoszóma, fs: felbomló sejtmaghártya, G1—S—G2: az interfázis alfázisai, hf: húzófonalak, IF: interfázis, ki: kinetokor, kk: két kromatidás, kevéssé kondenzálódott kromoszóma, kr: kromatida, kt: két kromatidás kromoszóma transzportformája, ME: metafázis, MI: mitózis, mt: osztódási orsó mikrotubulusai, oc: osztódási csillag, öm: összehúzódó filamentumgyűrű, PR: profázis, SO: sejtosztódás, TC: telofázis TE és a citokinézis CI kezdete, tk: tömörülő kromatinállomány, ús: újraképződő sejtmaghártya, ut: utódsejtek Miller és Harley, valamint más szerzők nyomán módosítva Az állati sejt meiózisának folyamata.

AN anafázis A petesejtek típusai a szikanyaggal való ellátottság és a szik elhelyezkedésétől függően.

Document Information

A pontozás sűrűsége a szikanyag mennyiségével arányos. Ektolecitális Aendolecitális Bml: mezolecitális és telolecitális, ol: oligolecitális és izolecitális, pb: peteburok, pc: polilecitális és centrolecitális, pe: petesejt, pt: polilecitális és telolecitális, sz: sziksejtek Több szerző nyomán módosítva Az emlősállatok petesejtjének felépítése.

A spermio- és ovogenezis folyamatának vázlata.

Чем глубже под землю уходил коридор, тем уже он становился. Откуда-то сзади до них долетело эхо чьих-то громких, решительных шагов. Обернувшись, они увидели быстро приближавшуюся к ним громадную черную фигуру. Сьюзан никогда не видела этого человека раньше.

A: spermiogenezis, B: ovogenezis, co: elsőrendű oocita, es: elsőrendű spermaatocita, ér: érési szakasz, mo: másodrendű oocita, ms: másodrendű spermatocita, nö: növekedési szakasz, oo: oogoniumok, ov: ovum, po: polocita, sd: spermida, sg: spermatogoniumok, sm: spermiomorfogenezis, sp: spermium, sz: szaporodási szakasz Több szerző nyomán módosítva Különböző spermiumformák.

Az emlősök spermiumának felépítése vázlatosan. A spermiomorfogenezis folyamatának vázlata. Az akroszóma reakció lezajlása. A: külső és B: belső megtermékenyítésű állatoknál. A teljes barázdálódás típusai a képződő blasztomérák helyzete és a szimmetriaviszonyok szerint. A barázdálódás típusai. A preszumptív areák elhelyezkedése a békák blasztuláján. A: gasztrovaszkuláris párnával ellátott platyhelmintek, B: az ősszáj felől nézve. Az entoderma kialakulásának gyakoribb típusai.

A: betűrődés invaginatioB: körülnövés epiboliaC: bevándorlás immigratioC1: polaris immigratio, C2: multipolaris immigratio, D: leválás delaminatioD1: az osztódással létrejött belső sejtréteg leválása, D2: a belső sejttömeg leválása Plfugfelder és Siewing nyomán módosítva A kétéltűek gasztrulációjának fontosabb lépései A1—A2: a gasztruláció folyamata, B: az embrió térbeni metszete a neuruláció kezdetén, C: az embrió testének metszete a neurulációt követően, a csíralemezek további differenciálódásának kezdetén.

A valódi csontoshalak gasztrulációjának fontosabb lépései A: a gasztruláció kezdete, B: embrió az epibólia befejeződése előtt, Gasztrovaszkuláris párnával ellátott platyhelmintek az embrió testének keresztmetszete a csíralemezek kialakulásakor, D: az embrió teste a testszelvények kialakulásának időszakában, E: az embrió testének keresztmetszete a neurulációt követően, a csiralemezek további differenciálódása kezdetén.

A madarak gasztrulációjának fontosabb lépései és a magzatburkok kialakulásának kezdete A: jellegzetes képletek a blasztodiszkusz területén felülnézetben, B: sejtmozgások a gasztruláció és a gasztrovaszkuláris párnával ellátott platyhelmintek folyamán felülnézetben, C—D: blasztodiszkusz hosszmetszete a gasztruláció kezdetén, E: xvii Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Az emlősök gasztrulációjának fontosabb lépései gasztrovaszkuláris párnával ellátott platyhelmintek a magzatburkok kialakulásának típusai A—B: az amnionüreg hasadás útján való kialakulása, C: embriópajzs metszete, D: az amnionüreg kialakulása az amnionredők felhajlása révén, E: ragadozó embriójának magzatburkai.

gasztrovaszkuláris párnával ellátott platyhelmintek

A rovarok gasztrulációjának fontosabb lépései és a testi szerveződés kialakulása A: az embrió hosszmetszete a gasztruláció megindulása előtt, B: a dorzális blasztodermasejtek kiterjedése az embrió keresztmetszetében, C: az amnion és a szeroza kialakulása — keresztmetszetben, D—E: a csíralemezek differenciálódása — keresztmetszetben, F: az embrió hosszmetszete a testi szerveződés fázisában, G: az embrió képe a hasi oldal felől, az embrionális fejlődés késői szakaszában.

A három csíralemezből felépülő testű állatok testüregviszonyai és a valódi testüregesek mezodermájának kialakulási lehetőségei A: schizocoel, B: enterocoel.

A neuruláció folyamatának általánosított vázlata Az embrió hátoldalán az ektodermának csak kis részlete van feltüntetve.

gasztrovaszkuláris párnával ellátott platyhelmintek

Gerinces állatok csíralemezeinek differenciálódása a neurulációt követően. A: egy korai és B: egy későbbi fejlődési állapotban embrió keresztmetszetének általánosított, egyszerűsített vázlata. A hüllők, a madarak és gasztrovaszkuláris párnával ellátott platyhelmintek emlősök magzatburkainak kialakulása vázlatosan, leegyszerűsítve. A: az embrió testének keresztmetszete a három csíralemezes állapotban, B: az amnion és a szeroza kialakulása az ekto- és mezoderma felhajlásával, C: embrionális szervek helyzete és felépítésük.

  1. BEVEZETÉS AZ ÁLLATTANBA - PDF Free Download
  2. Papilloma vírus és ember
  3. Его пальцы снова задвигались, приводя в действие сотовый модем, и перед глазами появилось: СООБЩЕНИЕ ОТПРАВЛЕНО ГЛАВА 26 Сидя на скамейке напротив городской больницы, Беккер думал о том, что делать .
  4. Stressz dermatitis

A madárembrió magzatburkai kialakulásának egyszerűsített vázlata Az ábrán nincs feltüntetve, hogy a szeroza-allantoisz közös burok nagy területen összenő a héjhártyával. Az emlősállatok placentatípusainak A: epitheliochorialis, B: syndesmochorialis, C: endotheliochorialis, D: haemochorialis szöveti felépítése.

2011 0001 521 Allattan

Az emlősállatok placentatípusai a korionbolyhok eloszlása szerint. A: szétszórt placenta, B: lebenyes placenta, C: öves placenta, D: nem teljesen öves placenta, E: kétkorongos placenta, F: egykorongos placenta Több szerző nyomán kissé módosítva Egyrétegű hámokat felépítő sejtek alakjai. A: laphámsejtek, B: köbhámsejtek, C: hengerhámsejtek Több szerző nyomán Speciális egyrétegű átmeneti hám, az urothelium.

gasztrovaszkuláris párnával ellátott platyhelmintek

A: üres húgyhólyag falában, B: telt húgyhólyag falában, ah: alaphártya, es: ernyősejtek Több szerző nyomán El nem szarusodó többrétegű laphám. Többrétegű elszarusodó laphám.

gasztrovaszkuláris párnával ellátott platyhelmintek

Endoepiteliális mirigyek. A: váladékkal vá telt kehelysejt kh a bélhámsejtek között, B: csoportot alkotó mirigysejtek Welsch—Storch nyomán módosítva Mirigyek csoportosítása felépítésük alapján. A: egyszerű csöves, B: egyszerű bogyós, C: egyszerű csöves-bogyós, D: elágazó csöves, E: elágazó bogyós, F: elágazó csöves-bogyós, G: összetett csöves, H: összetett bogyós, I: összetett csöves-bogyós Több szerző nyomán A mirigyhámsejtek váladékleadásának különböző típusai.

Welcome to Scribd!

A: merokrin, B: apokrin, C: holokrin, vá: váladék, 1—4: a holokrin működésű sejt átalakulásának folyamata Kühn nyomán Különböző végkamratípusok egy exokrin mirigyben. Embrionális kötőszövetek.

Molnár Kinga dr. Csörgő Tibor dr. Farkas János Kis Viktor dr.

A: mezenchima, B: kocsonyás kötőszövet Geiler és Törő nyomán kissé módosítva A: laza-rostos kötőszövet, B: retikuláris kötőszövet Törő és Krölling—Grau nyomán kissé módosítva Ínszövet felépítése. A: keresztmetszetben, B: hosszmetszetben.

Uploaded by

Fehér zsírszövet. Vérsejtek kialakulása és típusai egyszerűsített vázlat. Bl: B-limfocita, eb: eritroblaszt, er: eritrocita, er1: sejtmagvas eritrocita, er2: sejtmag nélküli eritrocita, fv: fehérvérsejtek, gr: granulocita, gr1: neutrofil granulocita, gr2: eozinofil granulocita, gr3: bazofil granulocita, hp: hemopoietikus őssejt, li: limfoid őssejt, mb: mieloblaszt, mc: mielocita, me: megakarioblaszt, mi: mieloid őssejt, mk: megakariocita, mo: monocita, Tl: T-limfocita, tr: trombocita Reman, Storch, Welsch nyomán módosítva A kordaszövet felépítése részlet az ingolák gerinchúrfának keresztmetszetéből.

A hialin porc felépítése, aá: alapállomány, nz: növekedési zóna, pe: porcegység, ph: porchártya, ps: porcsejt, pt: porctok, pu: belső és külső porcudvar Több szerző nyomán módosítva A: rugalmas-rostos porc, B: kollagén-rostos porc.

gasztrovaszkuláris párnával ellátott platyhelmintek

Több szerző nyomán módosítva A: dentinállomány, B: csontszövet kialakulása. A: csontszövet felépítése egy csövescsont B kompakt állományában. A kondrális csontosodás folyamata A: korai, B: későbbi állapot. Simaizomszövet felépítése. A: hosszmetszetben, B: keresztmetszetben.

2011 0001 521 Allattan

Harántcsíkolt vázizomszövet felépítése. A: hosszmetszetben, B: keresztmetszetben, C: egy rost keresztmetszete. Szívizomszövet, A: hosszmetszetben, B: keresztmetszetben. Ev: Eberth-féle vonal, kö: kötőszövet, sm: sejtmag Voss nyománmódosítva Gyakoribb idegsejttípusok az ábrán a dendritek folyamatos, az axonok pontozott vonallal vannak ábrázolva.

A neuritnyúlvány körül kialakuló velős hüvelyek felépítése. A: oligodendroglia-sejtek által kialakított velőshüvely, B: Schwann-sejtek által kialakított velős hüvely, C: velőhüvely nélküli axonok.

Welcome to Scribd!

Gyakoribb gliasejttípusok. A: emlősbőr és -szőr felépítése, B1: a szőrszál és a szőrtüsző hosszmetszete, B2: ránézeti képe, B3: a szőrszál részei.

Egyszer volt az élet 15 Az emésztéotletajandek.hu

Gerincesek ötsugarú végtagjának alapsémája. A: külső vázhoz belülről tapadó izmok, B: és belső vázhoz kívülről csatlakozó izmok. Gerincesek középbelének felépítése. A: a gasztrovaszkuláris párnával ellátott platyhelmintek keresztmetszete, B: bélbolyhok, C: egy bélboholy, D: a felszívóhám egy sejtje és E: a mikrovillik.

A külső gázcsere főbb módozatai. A: testfelszínen keresztül vízi állatok esetében, B: testfelszínen keresztül szárazföldi állatok esetében, C: tracheakopoltyúval, D: trachearendszerrel, E: kopoltyúval, F: tüdővel. Rovarok trachearendszere. A: a csótány főbb tracheacsövei, B: légzőnyílás felépítése, C: tracheavégsejt, D: a tracheolák végződése az izomrostban.

Emlősök tüdejének felépítése.

Uploaded by

A: a tüdő hosszmetszete, B: a léghólyagocskák, C: a léghólyagocskák metszete, D: a léghólyagocska falának finomszerkezete. A madárlégzőszerv vázlata és a légcsere főbb mozzanatai. A: belégzés, B: kilégzés. A: elővesécske, B: végsejtje. Gasztrovaszkuláris párnával ellátott platyhelmintek felépítése.

Utóvese felépítése. A: sertés veséjének hosszmetszete, B: a metszet egy része nagyítva, C: az elsődleges kanyarulatos csatorna falának egy sejtje, D: a Malpighi-testecske, E: a Malpighi-testecskében levő ér egy kis részlete.

gasztrovaszkuláris párnával ellátott platyhelmintek

Női urogenitális rendszerek.